prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik

Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej - Wydział Elektroniki (1975), doktorat obronił na Politechnice Lubelskiej (1985), a habilitację na Politechnice Lwowskiej (2001). W 2009 otrzymał tytuł Profesora nauk technicznych. Od wielu już lat prowadzi zajęcia z podstaw techniki światłowodowej, podstaw propagacji, elektroniki, układów elektronicznych, techniki cyfrowej oraz telekomunikacji światłowodowej. W pracy badawczej zajmuje się optoelektroniką, automatyką i telekomunikacją. Szczególnie dużo uwagi poświęca zastosowaniu techniki światłowodowej do monitorowania i diagnostyki procesów cieplnych. Od roku 1999 do 2005 pełnił funkcję Prodziekana ds. Kształcenia na Wydziale Elektrycznym. Od 2003 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, a od 2004 roku pełni funkcję v-ce przewodniczącego Rady Nadzorczej centrum badawczo-wdrożeniowego OPTOTRAKT. Od roku 2005 do 2012 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Od 2008 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Programowo-Naukowej kwartalnika Naukowo-Technicznego Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska (od 2011: Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska). Od 2010 pełni funkcję Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej. Od 2011 pełni funkcję Eksperta Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki. Pełni funkcje Ekspertów: Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W 2011 roku otrzymał godność Doktora Honoris Causa Instytutu Cybernetyki im. W.M. Głuszkowa NAN Ukrainy (Kijów, Ukraina).

Otrzymał tytuły profesora honorowego Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego (Winnica, Ukraina) w 2011 roku, Chersońskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego (Chersoń, Ukraina) w 2012 roku i Wschodniokazachstańskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego im. D. Serikbajeva (Ust-Kamieniogorsk, Kazachstan) w 2013 roku. Przewodniczący XI Konferencji Naukowej COE2010, V-ce przewodniczący Komitetu Naukowego X Konferencji COE2008. Członek komitetów naukowych konferencji międzynarodowych (New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation, Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunication and Computer Science, Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems, Kwantowaja Elektronika) oraz krajowych (COE, Światłowody i ich zastosowanie, Optoelektronika, Nowoczesna Energetyka).

Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej i zawodowej:

 • monografie i książki – 44,
 • rozdziały w monografiach – 17,
 • redakcja naukowa czasopism – 6,
 • artykuły opublikowane w czasopismach – 213,
 • referaty konferencyjne – 143,
 • ważniejsze prace niepublikowane – 17,
 • projekty badawcze KBN/MNiI – 15,
 • projektu unijne – 6,
 • opinie o charakterze naukowym:
  • ponad 60 recenzji wniosków o finansowanie projektów badawczych KBN
  • ponad 100 recenzji artykułów w czasopismach
 • patenty – 6.

Przynależność do organizacji naukowych i technicznych:

 • SPIE - The International Society for Optical Engineering,
 • PTTS - Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej,
 • PIS - Polski Instytut Spalania,
 • PTETiS - Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej,
 • SIT - Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji.

Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody

 • Nagrody Ministra:
  • Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - dydaktyczno-wychowawcza III st. – 1979
  • Ministra Edukacji Narodowej z tytułu osiągnięć naukowych i postępu naukowo-technicznego – zespołowa III st. – 1990
 • Nagrody Rektora Politechniki Lubelskiej:
  • Za działalność dydaktyczną:
   • Dydaktyczno – wychowawcza – 1980
   • Dydaktyczna zespołowa III st. – 1986
   • Dydaktyczna II st. – 2004
  • Za działalność naukową:
   • Naukowa – 1981
   • Naukowa zespołowa III st. – 1983
   • Naukowa III st. – 1985
   • Naukowa zespołowa II – 1989
   • Naukowa II st. – 2000
   • Naukowa II st. – 2001
   • Naukowa I st. – 2002
   • Naukowa II st. – 2003
   • Naukowa II st. – 2005
   • Naukowa I st. – 2009
  • Za działalność organizacyjną:
   • Organizacyjna II st. – 2006
   • Organizacyjna I st. – 2007
   • Organizacyjna II st. – 2008
   • Organizacyjna I st. – 2010
   • Organizacyjna III st. – 2013
  • Dyplom Rektora PL:
   • Za działalność naukową 2006
   • Za działalność naukową 2007
  • 4 Nagrody Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu otrzymane w roku: 2003, 2004, 2005, 2007.

Odznaczenia:
1984 – Srebrny Krzyż Zasługi
1988 – Srebrna Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Lublina”
1999 – Złoty Krzyż Zasługi
2002 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
2007 – Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”
2011 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Wykaz ważniejszych publikacji:
2015
2014
2013
2012
2011
Lata wcześniejsze